Rioolstank Middelburg

Heeft u een rioollucht in uw huis, badkamer, wc, keuken of kruipruimte? Rioolstank is erg vervelend en kan veel overlast veroorzaken. Het zorgt voor nare geuren bij u of bij uw buren. Rioolstank is onzichtbaar en daarom is het niet direct duidelijk waar het probleem vandaan komt. Een verstopping van uw riolering in Middelburg, lekkage door een los verbindingselement, een scheurtje of een totaal afgebroken riolering zijn mogelijke oorzaken van deze stank. Om erachter te komen waar de stank vandaan komt en hoe dit verholpen kan worden, voeren onze rioolexperts een rioolinspectie uit. Woont u in of in de omgeving van Middelburg en heeft u een expert op het gebied van stankdetectie nodig? Bel dan snel met Rioolgroep.

Stankoverlast Middelburg opsporen

Stel u woont in Middelburg en u heeft last van vervelende rioolstank in uw woning. Schakel dan Rioolgroep in, deze voert voor u stankdetectie uit. Wij beschikken over rookgeneratoren waardoor wij de stank als het ware zichtbaar maken. De rookgenerator wordt aangesloten op de riolering en blaast onder druk geheel milieuvriendelijke rook in het rioolstelsel. Op plaatsen waar het riool defect is of een waterslot ontbreekt, leegstaat of onvoldoende functioneert ontsnapt rook uit het rioolstelsel. Op deze plek zit dus een defect aan het riool. Wanneer de rioollekkage groot is kunnen ook rioolvliegjes ontsnappen. Hoe langer de lekkage zich voordoet hoe groter de kans dat u ook last krijg van deze rioolvliegjes. Na de stankdetectie kunnen we een rioolreparatie uitvoeren of een voorstel doen om een gedeeltelijke rioolrenovatie uit te voeren.

Rioolstank Middelburg contact

Rioolstank kunt u het beste zo snel verhelpen. Niet alleen is het erg vervelend in vieze rioollucht te zitten. Ook kan de rioollekkage zorgen voor gevolgschade. Deze schade is meestal niet meteen zichtbaar omdat het riool is weggewerkt in een spouwmuur of bijvoorbeeld kruipruimte. Het is in de meeste gevallen verplicht om een opstalverzekering af te sluiten als u een koopwoning heeft. Gevolgschade door lekkage aan leidingwerk is in de meeste gevallen gedekt. Dat neemt niet weg dat het erg veel overlast en rompslomp geeft. Blijf niet zitten met rioolstank in huis, laat ons u helpen! U kunt ons bellen op 0118 - 79 90 12 en meteen een afspraak maken. U kunt ook met ons in contact komen via het online contactformulier.